WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA GIMNAZJALISTÓW

Bezpieczni na drodze. Pod tym hasłem 19 października br. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przeprowadzili dla wszystkich klas warsztaty szkoleniowe dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się i widoczności na drodze. Policjanci przestrzegli także przed zachowaniami niebezpiecznymi i ryzykownymi. Propagując bezpieczeństwo na drodze, przede wszystkim zwrócili uwagę na konieczność zadbania o widoczność pieszych i rowerzystów.

Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania otrzymali kamizelki odblaskowe. Wszyscy powinniśmy zadbać o posiadanie odblasków w jesienno – zimowej porze, gdy zmrok zapada wcześnie i musimy być widoczni, wracając ze szkoły.

Już po raz kolejny jesienią ponawiamy akcję propagowania bezpieczeństwa na drodze. Mamy zamiar zacieśniać w tym kierunku współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

w Warszawie, tak aby bezpieczne zachowania naszej młodzieży stały się nawykiem na co dzień.

 

 

 

 

Warsztaty profilaktyczne „Skutki dopalaczy – profilaktyka oraz pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

Uczniowie klas drugich i trzecich naszego gimnazjum uczestniczyli 20 października br. w warsztatach profilaktycznych dotyczących skutków, powikłań i niebezpieczeństw zażywania dopalaczy i innych używek oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie zajęć młodzież dowiedziała się, jak reagować                  w sytuacji zagrożenia życia. Jakie działania podjąć, kto i jak może pomóc, by uratować komuś życie. Uczniowie mogli w praktyce sprawdzić zdobyte wiadomości. Prowadzący skutecznie zachęcał młodzież do sprawdzenia swych umiejętności i kształtował postawę chęci niesienia pomocy innym w przypadku zagrożenia życia.

Zajęcia mogły odbyć się dzięki pokryciu kosztów przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. GKRPA ściśle współpracuje ze szkołą, wspierając szereg działań opiekuńczo – wychowawczych. W imieniu uczniów, dyrekcji i grona pedagogicznego  składamy serdeczne podziękowania na ręce pani Joanny Górniak, przewodniczącej GKRPA, z nadzieją  na dalsze wsparcie.

 

 

 

 

 

Przygotowanie i organizacja – pedagog szkolny Anna Radońska